Hakkımızda

Kuyucak Aile Sağlığı Merkezine Hoşgeldiniz

 

        Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis,  tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı .

 

 

7

2

Yıl

865

Memnun Hasta

1

Aile  Hekimi

1

Sağlık Çalışanı

Kuyucak Aile Sağlığı Merkezi